درس: جغرافیا                    پایه: پنجم ابتدایی                    نام درس: ترکیه

صفحات: 45-42                  تعداد دانش آموزان: -----            کلاس: -----

آموزشگاه: -----                  سال تحصیلی:               مدت اجرا:  50 دقیقه

 ·  هدف کلی درس:      

 *دانش آموزان در این درس با کشور ترکیه آشنا شوند.

 · اهداف جزیی:

دانش آموزان در این درس؛    

*دانش آموزان با دریاها و رودهای کشور ترکیه آشنا شوند.

*دانش آموزان با پایتخت و شهرهای مهم کشور ترکیه آشنا شوند.

 *دانش آموزان با دین و زبان مردم ترکیه آشنا شوند.

* دانش آموزان با محصولات کشاورزی و صنایع ترکیه آشنا شوند.

 ·   اهداف رفتاری:

دانش آموزان در پایان درس؛

  *دریاها و رودهای ترکیه را نام ببرند.

*مکان دریاها و رودهای کشور ترکیه را روی نقشه نشان دهند.

  *پایتخت ها و شهرهای مهم ترکیه را ذکر کنند.

  *دین و زبان مردم ترکیه را بیان کنند.

*محصولات کشاورزی و صنایع کشور ترکیه را نام ببرند.

 ·  رفتار ورودی:

  *دانش آموزان ترکیه را به عنوان یکی از همسایه های ایران بشناسد.

*دانش آموزان با مکان یابی بر روی کره جغرافیایی و نقشه جهان آشنا باشند.

 ·   آزمون رفتار ورودی:

*کی می تونه همسایه های ایران رو نام ببره؟

 *از چند تا از دانش آموزان می خواهم، روی کره جغرافیایی کشور ترکیه را پیدا کنند.

  مراحل تدریس

فعالیت معلم

فعالیت دانش آموزان

رسانه

 

 

 

مهارتهای قبل از تدریس:

(10 دقیقه)

سلام و احوالپرسی

خواندن دعای شروع درس

_ _ _

ارزشیابی از درس قبل (ارزشیابی تشخیصی) با سوالاتی از قبیل؛

*پایتخت ارمنستان کجاست؟

*بزرگترین دریاچه کشور ارمنستان چه نام دارد؟

*زبان مردم ارمنستان چیست؟

* و ...

 

 

دانش آموزان به صورت داوطلب و انتخابی به سوالات پاسخ می دهند.

 

 

کتاب درسی

گروه بندی طبق جلسات گذشته

دانش آموزان گروهها را تشکیل می دهند.

گروهها شماره دارند.

 

 

 

 

 

 

مهارتهای حین تدریس:

(25 دقیقه)

ایجاد انگیزه؛

*پرسید سوالات آزمون رفتار ورودی (در بالا آورده شده است.)

*نصب نقشه ترکیه روی تخته کلاس

*نوشتن بزرگ نام ترکیه روی تخته سیاه

*و ...

 

 

*دانش آموزان در گروهها به سوالات آزمون رفتار ورودی پاسخ می دهند.

*دانش آموزان به نقشه دقت می کنند.

 

پرچم ترکیه، آماده کردن سوالات، تابلوی کلاس

ارایه متن درس؛

**موقعیت کشور ترکیه در نقشه (نقشه گنگ)

دانش آموزان گوش فرا می- دهند و به نقشه دقت می کنند.

کتاب،

تابلو، نقشه گنگ

**دین و زبان اکثر مردم کشور ترکیه

ایفای نمایش توسط یکی از دانش آموزان

کتاب درسی،  تابلو

**مهمترین محصولات کشور ترکیه (آوردن چند نمونه از محصولات کشور ترکیه)

 

از دانش آموزان سوالاتی در مورد محصولات کشور ترکیه پرسیده می شود.

کتاب، چند نوع از محصولات کشور ترکیه

**آب و هوای کشور ترکیه

بحث و گفتگو

کتاب، نقشه

**مراکز دیدنی و زیارتگاههای کشور ترکیه (با نمایش فیلم و اسلاید)

به فیلم و اسلایدها توجه می کنند.

کتاب، فیلم و اسلاید

**مهمترین رودهای کشور ترکیه (با استفاده از نقشه)

با توجه به نقشه نام رودها را بیان می کنند.

کتاب، نقشه

**وسعت کشور ترکیه (سخنرانی)

دانش آموزان به توضیحات توجه می کنند.

کتاب، نقشه

 

 

 

 

 

 

مهارتهای پایان تدریس:

(15 دقیقه)

خلاصه گویی؛

یکی از دانش آموزان نکات مهم درس را به صورت خلاصه بیان می کند.

 

دانش آموزان  گوش می کنند.

 

_ _ _

حل تمرین های صفحه 45 کتاب درسی

دانش آموزان تمرین ها را در گروهها پاسخ می دهند.

تمرینهای کتاب

ارزشیابی پایانی؛

*پایتخت کشور ترکیه کجاست؟

*دین و زبان مردم ترکیه چیست؟

*دریاهای کشور ترکیه؟

*و ...

 

 

دانش آموزان به صورت داوطلب و انتخابی به سوالات پاسخ می دهند.

 

 

سوالات متن درس

تعیین تکلیف؛

*تهیه شناسنامه برای کشور ترکیه. (فردی)

*رسم نقشه کشور ترکیه به صورت گروهی.

*جلسه بعد، پرسش از درس امروز

 

 

دانش آموزان تکالیف را برای جلسه بعد آماده می کنند.

 

 

_ _ _

 *روشهای تدریس: ایفای نمایش، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو، سخنرانی، کار گروهی، استفاده از

نقشه و ...

*نحوه ی استقرار دانش آموزان به صورت گروههای 5-4 نفره خواهد بود.

*با فرستادن صلواتی ختم جلسه اعلام می شود.

 


 

نوشته شده توسط ایوب محمدیان در جمعه ۱۲ تیر۱۳۸۸ ساعت موضوع طرح درس های نمونه | لینک ثابت